INTRODUKSJON

 • Hva er en personopplysning og hva er en behandling av personopplysninger? Personopplysninger er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk nå levende person. Eksempelvis kan bilder og lydopptak som behandles i datamaskiner være personopplysninger selv om ingen navn nevnes. Krypterte opplysninger og ulike typer elektroniske identiteter (f.eks. IP-nummer) er personopplysninger hvis de kan tilbakeføres til fysiske personer. Alle tiltak som foretas med personopplysninger, utgjør en behandling, uavhengig av om den utføres automatisert eller ikke. Eksempel på vanlige behandlinger er innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding, overføring og sletting. 
 • Hvem er ansvarlig for de personopplysningene vi samler inn? Selskapet Rindesign AS, Org.: No.: 985 358 168 med adresse i Røravegen 16, 6450 Hjelset, Norway, er personopplysningsansvarlig for foretakets behandling av personopplysninger.

 

HVA BRUKER VERA & WILLIAM DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?  Nedenfor kan du lese om hva vi bruker dine personopplysninger til og hvorfor.

 

1. FOR AT DU SKAL KUNNE HÅNDTERE OG FØLGE OPP DINE KJØP OG TJENESTER. Når du bruker våre tjenester eller handler på VERA & WILLIAM, genereres en kundekonto for deg. Når du er innlogget, kan du på ‘Min konto’:

  • Vise historikk over dine kjøp og anbefalinger
  • Endre dine personopplysninger og innstillinger
  • Få tilgang til funksjoner for å slette eller få ut den informasjonen som vi lagrer om deg

 

2. FOR Å KUNNE HÅNDTERE BESTILLINGER. Hvilket inkluderer:

  • Leveranse (inklusive varsling og kontakt vedrørende leveransen)
  • Identifikasjon og alderskontroll
  • Håndtering av betaling (inklusive analyse av mulige betalingsløsninger, hvilket kan omfatte en kontroll mot betalingshistorikk og innhenting av kredittopplysninger fra Klarna)
  • Håndtering av reklamasjons- og garantikrav
 • Vi behandler følgende opplysninger:
  • Navn
  • Personnummer
  • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer)
  • Betalingshistorikk
  • Betalingsinformasjon
  • Kredittopplysninger fra kredittopplysningsforetak
  • Kjøpsinformasjon (f.eks. hvilken vare som er bestilt, eller om varen skal leveres til en annen adresse)
  • Brukeropplysninger for Min konto (om du har en kundekonto)
 • Rettsgrunnlag: Fullbyrdelse av kjøpsavtalen. Denne innsamlingen av dine personopplysninger kreves for at vi skal kunne fullbyrde våre forpliktelser iht. kjøpsavtalen. Hvis opplysningene ikke oppgis, kan våre forpliktelser ikke fullbyrdes og vi tvinges derfor til å nekte deg kjøpet.
 • Lagringsperiode: Til kjøpet er blitt gjennomført (inklusive leveranse og betaling) og for en periode på 36 måneder deretter med tanke på å kunne håndtere eventuelle reklamasjons- og garantikrav.

 

3. FOR Å KUNNE OPPFYLLE FORETAKETS RETTSLIGE FORPLIKTELSER. Nødvendig håndtering for oppfyllelse av foretakets rettslige forpliktelser iht. lovkrav, domsslutninger eller myndighetsbeslutninger (f.eks. regnskapsloven, loven om hvitvasking av penger eller reglene om produktansvar og produktsikkerhet, hvilke kan kreve forberedelse av kommunikasjon og informasjon til allmennheten og kunder om produktstøy og produkttilbaketrekninger, for eksempel ved en defekt eller helsefarlig vare). Vi behandler for dette formålet:

  • Navn
  • Personnummer
  • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer)
  • Betalingshistorikk
  • Betalingsinformasjon
  • Din korrespondanse
  • Opplysninger om kjøpstidspunkt, kjøpested, eventuell feil/klage
  • Brukeropplysninger for Min konto (om du har en kundekonto)
 • Rettsgrunnlag: Rettslig forpliktelse. Denne innsamlingen av dine personopplysninger kreves iht. loven. Hvis opplysningene ikke oppgis, kan vår rettslige plikt ikke overholdes, og vi tvinges derfor til å nekte deg kjøpet.
 • Lagringsperiode: Til kjøpet er blitt gjennomført (inklusive leveranse og betaling) og for en periode på 36 måneder deretter, eller inntil syv år for data som behandles iht. regnskapsloven.

 

4. FOR Å KUNNE HÅNDTERE KUNDESERVICEFORESPØRSLER. Hvilket inkluderer:

  • Kommunikasjon og besvarelse på eventuelle spørsmål til kundeservice (via telefon eller digitale kanaler, inklusive sosiale medier).
  • Identifisering og spørsmål vedrørende brukerkontoen.
  • Utredning av eventuelle klager og støtte (inklusive teknisk støtte).
  • Spørsmål og rådgivning om og mht. kjøp, spørsmål om produkter, returhåndtering, endring av bestilling og liknende tiltak.
 • Vi behandler følgende opplysninger:
  • Navn
  • Personnummer
  • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer)
  • Din korrespondanse
  • Opplysninger om kjøp (tidspunkt, kjøpested, eventuell feil/klage)
  • Helseopplysninger (f.eks. allergiske reaksjoner og helsetilstanden du oppgir til oss)
  • Brukeropplysninger for Min konto (om du har en kundekonto)
 • Rettsgrunnlag: Berettiget interesse samt uttrykkelig samtykke i de fall vi behandler sensitive data. Behandlingen er nødvendig for å tilgodese vår og din berettigede interesse av å håndtere kundeserviceforespørsler.
 • Lagringsperiode: 36 måneder etter at kundeservicebehandlingen er avsluttet.

 

5. FOR Å KUNNE VURDERE, UTVIKLE OG FORBEDRE VÅRE TJENESTER, PRODUKTER OG SYSTEM GENERELT FOR KUNDENE, SAMT TILBY DEG EN PERSONLIG OG RELEVANT OPPLEVELSE AV VÅRT TILBUD AV TJENESTER OG PRODUKTER.

  • Tilpasning av tjenester for å bli mer brukervennlige (for eksempel endre brukergrensesnittet for å forenkle informasjonsflyten eller for å løfte fram funksjoner som ofte brukes av kunder i våre digitale kanaler).
  • Innhenting av dokumentasjon for å forbedre vare- og logistikkflyten (for eksempel gjennom å kunne estimere innkjøp, lager og leveranser).
  • Innhenting av dokumentasjon for å utvikle og forbedre vårt sortiment.
  • Innhenting av dokumentasjon med tanke på å planlegge nyetableringer og eventuelle avviklinger av lager.
  • Gi våre kunder muligheten til å påvirke og revidere vårt sortiment.
  • Innhenting av dokumentasjon for å forbedre IT-systemet for generelt å øke sikkerheten for foretaket og våre besøkende/kunder.
  • Analyser av de opplysningene vi samler inn for formålet. Basert på de opplysningene vi samler inn (for eksempel kjøpshistorikk, alder og kjønn) sorteres du inn i en kundegruppe (såkalt kundesegment), hvorpå det gjøres analyser siden på et aggregert nivå med hjelp av avidentifiserte eller pseudonymiserte data, uten noen kobling til deg som individ. Innsikten fra analysen ligger til grunn for hvilke produkter som kjøpes inn og hvordan vi utvikler Min konto på www.verawilliam.com.
 • Vi behandler for dette:
  • Alder
  • Kjønn
  • E-postadresse
  • Bosted
  • Korrespondanse og feedback mht. våre tjenester og produkter
  • Kjøps- og brukergenererte data (f.eks. klikk- og besøkshistorikk)
  • Kundetilfredshetsundersøkelse og spørreundersøkelser
  • Tekniske data om enheter som brukes og tilhørende innstillinger (for eksempel språkinnstilling, IP-adresse, webleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform)
  • Informasjon om hvordan du har samhandlet med oss, dvs. hvordan du har brukt tjenesten, innloggingsmetode, hvor og hvor lenge ulike sider besøkes, svartider, nedlastingsfeil, hvordan du når og forlater tjenesten etc.
  • Informasjon om hvordan du bruker våre hjemmesider via “informasjonskapsler”. Du kan lese mer om hva informasjonskapsler er og hvordan vi bruker de
 • Rettsgrunnlag: Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilgodese vårt og våre kunders berettigede interesse av å vurdere, utvikle og forbedre våre tjenester, produkter og system.
 • Lagringsperiode: Fra innsamling og for en periode på 36 måneder deretter.

 

6. FOR Å KUNNE FORHINDRE MISBRUK AV EN TJENESTE ELLER FOR Å FORHINDRE, FOREBYGGE OG UTREDE BRUDD MOT FORETAKET OG KUNDER. Forhindring og utredning av eventuelle bedragerier eller andre lovovertredelser. Forhindring av spampost, phishing, trakassering, forsøk på ulovlig innlogging på brukerkontoen eller andre handlinger som er forbudte iht. lov eller våre kjøps-, medlems- eller tjenestevilkår. Vern og forbedring av vårt IT-miljø mot angrep og inntrengelse. For dette formålet behandler vi:

  • Personnummer
  • Kjøps- og brukergenererte data (for eksempel klikk- og besøkshistorikk)
  • Tekniske data om enheter som brukes og tilhørende innstillinger (for eksempel språkinnstilling, IP-adresse, webleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform)
  • Opplysninger om hvordan våre digitale tjenester brukes
 • Rettsgrunnlag: Fullbyrdelse av rettslig forpliktelse (hvis denne foreligger) alternativt berettiget interesse. I tilfellet ingen rettslig forpliktelse foreligger, er behandlingen nødvendig for å tilgodese vår berettigede interesse av å forhindre misbruk av en tjeneste, eller for å forhindre, forebygge og utrede brudd mot foretaket.
 • Lagringsperiode: Fra innsamling og for en periode på 36 måneder deretter.

 

 7. FOR REKRUTTERING OG PERSONALFORVALTNING.

 • Behandling av jobbsøknader og eventuell nyansettelse. Avsluttet ansatteforhold. Administrasjon av eventuelle rehabiliterings- og diskrimineringssaker.
  • CV
  • Navn
  • Telefonnummer
  • Mailadresse
  • Fysisk adresse
  • Bilde som kandidaten selv har lastet opp (frivillig)
  • Personnummer
  • Personlig brev hvor det kan forekomme sykdomshistorikk eller lignende
  • Mailveksling mellom HR og kandidaten
  • Merknader fra HR mht. intervjuer
  • Testresultat fra arbeidsprøve knyttet til rollen
  • Kontaktopplysninger til referanser
 • Rettsgrunnlag: Berettiget interesse av å fullføre eller avslutte rekrutteringsprosesser samt, dersom aktuelt, beholde informasjon som sikkerhet ved diskrimineringssaker eller liknende. Uttrykkelig samtykke i tilfellet sensitiv informasjon kan forekomme.
 • Lagringsperiode: 60 måneder fra innsamling eller rekrutteringsprosessens slutt.

 

8. FOR Å FØLGE OPP REFERANSER VED REKRUTTERING: Om noen under rekrutteringsprosessen oppgir kontaktopplysninger til referanser, så lagrer vi bare navn, telefonnummer og e-postadresse til disse. Vi beholder opplysningene til rekrutteringsprosessen er avsluttet.

 

9. FRA HVILKE KILDER HENTER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER? Utover de opplysningene du selv oppgir til oss, eller som vi samler inn fra deg ut ifra dine kjøp og hvordan du bruker våre tjenester, kan vi også komme til å samle inn personopplysninger fra andre (såkalt tredjepart). De opplysningene vi samler inn fra tredjepart er følgende:

  • Adresseopplysninger fra offentlige registre for å være sikre på at vi har rette adresseopplysninger om deg
  • Opplysninger om kredittverdighet fra kredittvurderingsinstitutter, banker eller opplysningsforetak

 

10. HVEM HAR TILGANG TIL/BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER?

  • I de situasjoner det er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre tjenester, deler vi dine personopplysninger med foretak som er såkalte personopplysningssaksbehandlere for oss. En personopplysningssaksbehandler er et foretak som behandler informasjonen på våre vegner og iht. våre instruksjoner. Vi har personopplysningssaksbehandlere som hjelper oss med:
  • 1) Transport (logistikkforetak og speditører)
  • 2) Betalingsløsninger (kortinnløsende foretak, banker og andre betalingstjenesteleverandører)
  • 3) Markedsføring (utskrift, sosiale medier, mediebyråer eller reklamebyråer)
  • 4) IT-tjenester (foretak som håndterer nødvendig drift, teknisk support og vedlikehold av våre IT-løsninger)
   Når dine personopplysninger deles med personopplysningssaksbehandlere, skjer det bare for formål som er forenlige med de formål for hvilket vi har samlet inn informasjonen (for eksempel for å kunne oppfylle våre plikter iht. kjøpsavtalen). Vi kontrollerer alle personopplysningssaksbehandlere for å sikre at de kan yte tilstrekkelige garantier mht. sikkerheten og personvernet for personopplysninger. Vi har skriftlig avtale med alle personopplysningssaksbehandlere. I kraft av disse garanteres sikkerheten for de personopplysningene som behandles, og forplikter dem til å følge våre sikkerhetskrav samt begrensninger og krav vedrørende internasjonal overføring av personopplysninger.
 • Foretak som er selvstendig personopplysningsansvarlige. Vi deler også dine personopplysninger med visse foretak som er selvstendig personopplysningsansvarlige. At foretaket er selvstendig personopplysningsansvarlig innebærer at det ikke er vi som styrer hvordan informasjonen som oppgis til foretaket, skal behandles. Selvstendige personopplysningsansvarlige som vi deler dine personopplysninger med, er:
 • 1) Statlige myndigheter (politiet, skatteverket eller andre myndigheter) om vi er pliktet å gjøre det iht. lov eller ved mistanke om lovbrudd
 • 2) Foretak som sørger for generell varetransport (logistikkforetak og speditører)
 • 3) Foretak som tilbyr betalingsløsninger (kortinnløsende foretak, banker og andre betalingstjenesteleverandører)
 • Når dine personopplysninger deles med et foretak som er selvstendig personopplysningsansvarlig, gjelder dette foretakets personvernpolicy og personopplysningshåndtering.
 • Klarnas behandling av personopplysninger Ved Klarnas sin behandling av personopplysninger ved bruk av overnevnte betalingsløsninger vil Klarna være behandlingsansvarlig. Personopplysningene behandles blant annet for å oppfylle avtale, og gjennomføre identifikasjonskontroll og kredittsjekk via eksterne og interne databaser. For mer detaljert informasjon om Klarna behandling av personopplysninger og dine rettigheter, se: klarna.no
 • Hvor behandler vi dine personopplysninger? Vi strever alltid etter at dine personopplysninger skal behandles innenfor EU/EØS, og alle våre egne IT-system er plassert i EU/EØS. Ved systemmessig støtte og vedlikehold kan vi dog være tvunget til å overføre informasjonen til et land utenfor EU/EØS, for eksempel om vi deler dine personopplysninger med en personopplysningssaksbehandler som, enten selv eller gjennom en underleverandør, er etablert eller lagrer informasjon i et land utenfor EU/EØS. Foretaket får i dette tilfellet bare ta del i den informasjon som er relevant for formålet (for eksempel loggfiler). Uansett i hvilket land dine personopplysninger behandles, ivaretar vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at beskyttelsesnivået er det samme som i EU/EØS. I de tilfeller personopplysninger behandles utenfor EU/EØS, garanteres et beskyttelsesnivå enten gjennom en beslutning fra EU-kommisjonen om at det respektive landet garanterer et adekvat beskyttelsesnivå eller gjennom bruk av såkalte egnede beskyttelsestiltak. Eksempel på egnede beskyttelsestiltak er godkjente bestemmelser i mottakerlandet, standardavtaleklausuler, bindende foretaksinterne regler eller Privacy Shield. Hvis du vil ha en kopi av de beskyttelsestiltak som har ivaretatt eller informasjon om hvor disse er gjort tilgjengelige, er du velkommen til å kontakte oss.
 • Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
  Vi lagrer aldri dine personopplysninger lengre enn hva som er nødvendig for de respektive formål. Se mer om de spesifikke lagringsperiodene under respektive formål.

 

 11. DINE RETTIGHETER OG SAMTYKKE

 • Hva har du av rettigheter som registrert bruker?
  • Rett til tilgang (såkalt innsynsrett). Vi er alltid åpne og transparente om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og dersom du vil ha et mer omfattende innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om akkurat deg, kan du be om å få tilgang til opplysningene. Informasjonen oppgis i form av et registerutdrag med angivelse av formål, kategorier av personopplysninger, kategorier av mottakere, lagringsperioder, informasjon om hvorfra informasjonen ble samlet inn og forekomsten av automatisert beslutningstaking.
  • Vær klar over at dersom vi mottar en forespørsel om tilgang, kan vi komme til å spørre om ytterligere opplysninger for å sikre en effektiv håndtering av din forespørsel og at informasjonen oppgis til rett person.
  • Rett til rettelse. Du kan be om at dine personopplysninger rettes i tilfelle opplysningene er feil. Innenfor rammen av det angitte formålet har du også rett til å komplettere eventuelt ufullstendige personopplysninger.
  • Vær klar over at du som har en kundeprofil på www.verawilliam.com, kan endre visse opplysninger direkte via Min konto.
  • Du har når som helst rett til å trekke et samtykke du har gitt oss, tilbake. For eksempel samtykke om å sende nyhetsbrev.
  • Rett til sletting. Du kan be om sletting av personopplysninger vi behandler om deg dersom:
   • Opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål de ble samlet inn eller behandlet for
   • Du motsetter deg en interesseavveining vi har gjort basert på berettiget interesse, og din grunn for innvending veier tyngre enn vår berettigede interesse
   • Du motsetter deg behandling for direkte markedsføringsformål
   • Personopplysningene behandles på et ulovlig sett
   • Personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse vi omfattes av
   • Personopplysninger er samlet inn om et barn (under 13 år) som du har foreldreansvaret for og innsamlingen har skjedd sammen med tilbydere av informasjonsmedietjenester (f.eks. sosiale medier).
  • Vær klar over at vi kan ha rett til å nekte din begjæring hvis det finnes rettslige plikter som hindrer oss i å slette visse personopplysninger omgående. Disse pliktene stammer fra regnskaps- og skatteloven, bankloven og loven om hvitvasking av penger samt kjøpsloven. Det kan også hende at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne bestemme, gjøre gjeldende eller forsvare oss ovenfor rettslige krav. Skulle vi være forhindret i å imøtekomme en begjæring om sletting, kommer vi i stedet til å blokkere personopplysningene mot bruk til andre formål enn det formålet som hindrer den forespurte slettingen.
  • Rett til begrensning. Du har rett til å be om at vår behandling av dine personopplysninger begrenses. Hvis du bestrider at personopplysningene vi behandler, er korrekte, kan du begjære en begrenset behandling under den tiden vi behøver for å kontrollere hvorvidt personopplysningene er korrekte. Hvis vi ikke lenger behøver personopplysningene for de bestemte formålene, men du derimot trenger dem for å kunne bestemme, gjøre gjeldende eller forsvare deg overfor rettslige krav, kan du begjære begrenset behandling av opplysningene hos oss. Det innebærer at du kan begjære at vi ikke sletter dine opplysninger. Om du har innvending mot en interesseavveining av berettiget interesse som vi har gjort som rettslig grunnlag for et formål, kan du begjøre begrenset behandling under den tiden vi behøver for å kontrollere hvorvidt våre berettigede interesser veier tyngre enn dine interesser av å få opplysningene slettet.
  • Hvis behandlingen er begrenset noen av situasjonene ovenfor, kan vi bare, utover selve lagringen, behandle opplysningene for å bestemme, gjøre gjeldende eller forsvare oss ovenfor rettslige krav for å beskytte andres rettigheter eller i tilfellet du har gitt ditt samtykke. 
  • Rett til å gjøre innvendinger mot visse typer behandling. Du har alltid rett til å slippe direkte markedsføring og å innvende mot all behandling av personopplysninger som bygger på en interesseavveining.
  • Berettiget interesse: I de tilfeller vi bruker en interesseavveining som rettslig grunnlag for et formål, har du mulighet til å innvende mot behandlingen. For å kunne fortsette å behandle dine personopplysninger etter en slik innvending må vi kunne vise en tvingende berettiget grunn for den aktuelle behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter eller friheter. Ellers får vi bare behandle opplysningene for å bestemme, utøve eller forsvare oss overfor rettslige krav.
  • Direkte markedsføring (inklusive analyser som utføres for direkte markedsføringsformål): Du har mulighet til å innvende mot at dine personopplysninger behandles for direkte markedsføring. Innvendingen omfatter også de analyser av personopplysninger (såkalt profilering) som utføres for direkte markedsføringsformål. Med direkte markedsføring forstås alle typer oppsøkende markedsføringsmetoder (for eksempel via post, e-post og sms). Markedsføringsmetoder hvor du som kunde velger aktivt å bruke en av våre tjenester eller oppsøker oss på annen måte for å få vite mer om våre tjenester, regnes ikke som direkte markedsføring (for eksempel produktanbefalinger eller andre funksjoner og tilbud på Min konto).
  • Hvis du motsetter deg mot direkte markedsføring, kommer vi til å slutte med behandlingen av dine personopplysninger for det formålet samt slutte med alle typer direkte markedsføringstiltak. Du kan endre dette gjennom å endre innstillingene på Min konto, avregistreringslenke i markedsføringsutsendelsen eller kontakte kundeservice.
  • Rett til dataportabilitet. Om vår rett til å behandle dine personopplysninger beror seg enten på ditt samtykke eller fullbyrdelse av en avtale med deg, har du rett til å begjære å få de opplysningene som gjelder deg og som du har oppgitt til oss, overført til en annen personopplysningsansvarlig (såkalt dataportabilitet). En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan skje automatisert.

 

12. HVORDAN HÅNDTERER VERA & WILLIAM PERSONNUMMER OG -OPPLYSNINGER?

 • Hvordan håndterer vi personnummer? Vi vil bare behandle ditt personnummer når det er klart motivert med hensyn til formålet, nødvendig for sikker identifisering eller om det finnes en annen, god grunn for dette. Vi minimerer alltid bruken av ditt personnummer i så stor utstrekning som mulig ved å, i de tilfeller det er tilstrekkelig, bruke ditt fødselsnummer istedenfor. 
 • Hvordan beskyttes dine personopplysninger? Vi bruker IT-system for å beskytte fortroligheten, personvernet og tilgangen til personopplysninger. Vi har ivaretatt særskilte sikkerhetstiltak for å verne dine personopplysninger mot ulovlig eller ubegrunnet behandling (slik som ulovlig tilgang, tap, forstyrrelse eller skade). Bare de personer som faktisk behøver behandle dine personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle våre angitte formål, har tilgang til dem. 

 

13. INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES

 • Hva er informasjonskapsler og hvordan bruker vi dem? Informasjonskapsler er en liten tekstfil bestående av bokstaver og sifre som sendes fra vår webserver og lagres på din webleser eller enhet. På verawilliam.com bruker vi følgende informasjonskapsler:
 • 1) Øktinformasjonskapsler (en type informasjonskapsler som avsluttes når du avslutter din webleser eller enhet).
 • 2) Permanente informasjonskapsler (informasjonskapsler som ligger igjen på din datamaskin til du tar dem bort eller de går ut).
 • 3) Førsteparts-informasjonskapsler (informasjonskapsler som settes av webområdet du besøker).
 • 4) Tredjeparts-informasjonskapsler (informasjonskapsler som settes av en tredjeparts webområde; hos oss brukes disse først og fremst for analyser, for eksempel Google Analytics).
 • 5) Lignende teknologi (teknologi som lagrer informasjon i din webleser eller i din enhet på en måte som ligner informasjonskapsler). De informasjonskapsler vi bruker, forbedrer normalt sett de tjenester vi tilbyr. Noen av våre tjenester behøver informasjonskapsler for å fungere korrekt, mens andre forbedrer tjenestene for deg. Vi bruker informasjonskapsler for overgripende analytisk informasjon mht. din bruk av våre tjenester og for å lagre funksjonelle innstillinger slik som språk og andre opplysninger. Vi bruker også informasjonskapsler til å kunne rette relevant markedsføring til deg.
 • Kan du selv styre bruken av informasjonskapsler? Ja! Din webleser eller enhet gir deg mulighet til å endre innstillingene for bruken og omfanget av informasjonskapsler. Gå til innstillingene for din webleser eller enhet for å lære deg mer om hvordan du justerer innstillingene for informasjonskapsler. Eksempel på slikt som du kan justere, er blokkering av alle informasjonskapsler, å akseptere bare førsteparts-informasjonskapsler eller å slette informasjonskapsler når du lukker webleseren din. Vær oppmerksom på at noen av våre tjenester kanskje ikke fungerer i tilfelle du blokkerer eller sletter informasjonskapsler. Du kan lese mer om informasjonskapsler generelt på Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet sine sider, nkom.no.

 

14. DATATILSYNET

 • Hva innebærer det at datatilsynet er tilsynsmyndighet?
  Datatilsynet er ansvarlig for å overvåke overholdelsen av lovbestemmelsene, og den som anser at et foretak håndterer personopplysninger på et feilaktig sett, kan klage dette inn for datatilsynet.

 

HAR DU SPØRSMÅL OM PERSONVERN?

 • Du kan alltid stille dine spørsmål til kundeservice på post@verawilliam.no. Vi kan komme til å gjøre endringer i vår personvernpolicy. Den siste versjonen av personvernpolicyen finnes alltid her på nettsiden. Ved oppdateringer som er av avgjørende betydning for vår behandling av personopplysninger (eksempelvis endring av angitte formål eller kategorier av personopplysninger) eller oppdateringer som ikke er av avgjørende betydning for behandlingen, men som kan være av avgjørende betydning for deg, kommer du til å få informasjon på verawilliam.com og via e-post (i tilfellet du har angitt e-postadresse) i god tid innen oppdateringene begynner å gjelde. Når vi gjør tilgjengelig informasjon om oppdateringer kommer vi også til å forklare omfanget av oppdateringene og hvordan de kan påvirke deg.