VASK & PLEIE

På grunn av sine selvrensende egenskaper rengjøres de animalske fibere lett med skånsom vask i kroppstemperert vann eller vaskes maskinelt i ullvugge. Vask alltid plaggene på vrangen for å redusere friksjon på fibrene hvilket igjen fører til loing. Bruk ikke vaskemiddel som inneholder enzymer eller optiske blekemidler. Dette fører bare til unødvendig slitasje og reduserer varigheten til plaggene. Etter vask vil en naturlig fiberbalsam tilsatt lanolin og silkeekstrakt glatte ut samt myke opp og styrke fibrene. Dermed reduseres slitasje og nupping i bruk.

Før tørking, strekk plagget forsiktig tilbake til sin opprinnelige form. Kun ved større og tykke plagg anbefales flat tørking, for å hindre at produktet mister sin passform. Når plagget er tørt, vil en lett damping forhindre at fibrene nupper seg. Husk at møll kan forekomme! Vi anbefaler derfor naturlige møllavskrekkende midler som f.eks. sandeltre og lavendel - spesielt når plaggene pakkes vekk etter vinteren.

Tenk over at alt som kommer fra naturen fortjener å bli behandlet med kjærlighet og varsomhet. Man skal være klar over at disse organisk levende dyrefibrene er svært sensible - er følsomme for høye temperaturer og langt mer utsatt for slitasje ved friksjon. Man bør derfor unngå direkte kontakt med stive boots, grove jeans, rue gulv og flater m.m. Noe loing er også helt naturlig, spesielt for kasjmir. Det er heller ingen skam å ta frem stoppenål og tråd på slitte steder. Mao. dersom man tar vare på og behandler plaggene med skånsomhet og omtanke, vil de også til gjengjeld gi deg en optimal velvære i lang tid fremover...

 

WASH & CARE

Due to their self-cleaning properties, the animal fibers are easily cleaned with a gentle wash in body temperature water or machine washed in a wool cradle. Always wash the garments inside out to reduce friction on the fibers, which in turn leads to lining.

Do not use detergents that contain enzymes or optical brighteners. This only leads to unnecessary wear and reduces the duration of the garments. After washing, a natural fiber conditioner with added lanolin and silk extract will smooth out and soften and strengthen the fibers. This reduces wear and tear in use. Before drying, gently stretch the garment back to its original shape. Only for larger and thick garments, flat drying is recommended, to prevent the product from losing its fit. When the garment is dry, a light steaming will prevent the fibers from pinching. Remember that moths can occur!

We therefore recommend natural moth repellents such as. sandalwood and lavender - especially when the garments are unpacked after the winter. Think about the fact that everything that comes from nature deserves to be treated with love and care.

One should be aware that these organically living animal fibers are very sensitive - are sensitive to high temperatures and far more exposed to wear and tear due to friction. One should therefore avoid direct contact with stiff boots, rough jeans, rough floors and surfaces m.m. Some loing is also completely natural, especially for cashmere. It is also no shame to bring out a needle and thread in worn places. If you take care of and treat the garments with gentleness and care, they will also in return give you optimal well-being for a long time to come…